Två rektorer i Jönköping fråntas sina uppdrag på grund av deras ”oacceptabla omdömen” om personalen.Av misstag råkade en av rektorerna mejla ett dokument innehållande kränkande kommentarer om anställda.