Gränspolisen på Arlanda har upprättat en intern anmälan efter att de tagit emot tolv svenskar från Wuhan i Kina.I en tillbudsanmälan skriver en av poliserna:”Det har förekommit coronavirus där och därför kan det i senare skede visa sig att jag också kan ha blivit smittad”.