En trafikolycka har inträffat på väg 398, norr om Björkfors, i Kalix kommun.