Männen greps i höstas vid en stor insats mot sexköpare i Stockholm.