Båda med besvärliga relationer till omvärlden • ”Onekligen pikant.”