Av fyra undersökta kaniner bar två på viruset myxomatos eller kaninpest. Det har Statens veterinärmedicinska anstalt konstaterat.