Ytterligare sju personer uppges skadade, en del av dem svårt.