Under natten har räddningstjänsten fått släcka två bilbränder i Skåne. En i Arkelstorp utanför Kristianstad och den andra i Södra Sandby utanför Lund.