På måndagskvällen inträffade en olycka längs väg 68 i höjd med Bodås utanför Torsåker.