En trafikolycka mellan två fordon har inträffat på länsväg 710 i Horndal.