En trafikolycka mellan två fordon har inträffat på länsväg 710, inte långt från By kyrka.