Den första februari 2018 blev det förbjudet för bilförare att hålla i en mobiltelefon under färd. Till en början respekterades den nya lagen men nu ser polisen en ökning av mobilanvändandet i både Kalmar och Kronoberg.