Region Jönköpings län har under våren mottagit tolv anmälningar gällande kränkningar på Smålands musik och teater. Det är två anställda som anmält två andra personer som arbetar där.