Förödelse, men också en kamp för att återerövra vardagen.