En bil med en vuxen och ett barn började brinna under färd. De tog sig ur oskadda men bilen blev totalförstörd.