Den M + KD-budget som riksdagen beslutade om förra veckan innebär halverade anslag till solceller. Därmed riskerar tusentals husägare, som räknat med bidrag för solceller man redan betalt och installerat, att bli utan pengar. Energimyndigheten varnar nu husägare från att investera i solpaneler innan de fått besked om stödpengar, något som kan ta upp till två år.