Företaget Carbomax ansökan om att få ta emot 2 500 ton ryskt kol har beviljats av Kommerskollegium, rapporterar SVT Nyheter Västmanland.