Hagos, 33: ”Om ingen ser dig när du grips och förs bort kan du försvinna spårlöst.”