3.700 personer som använt självtest har fått fel provsvar.