Över 30 000 säckar plast – och dessutom en massa annat skräp. Så lyder resultatet av en rejäl städning längs Bohusläns stränder.