Myndigheten använder sig av liknande utrustning som de haveridrabbade sjukhusen i Västsverige.