Många drabbade i Kalmar län • ”Kunder kommer att var strömlösa över natten.”