Tusentals gymnasieelever i Stockholm står utan datorer, skriver Mitt i. De omkring 7 000 datorerna skulle ha funnits tillgängliga när terminen drog igång, men en utdragen upphandlingsprocess har lett till förseningar. Först i slutet av oktober väntas samtliga datorer vara på plats.(TT)