Tusentals barnfamiljer har tagit kontakt med frivilligorganisationer för att be om hjälp med pengar inför julen,