169 000 personer i Sverige med rätt till bostadstillägg söker inte tillägget. Ytterligare tre miljarder kronor borde betalas ut varje år.