Ungefär tusen PCR-prover som tagits som drive in-tester i regionen har gett felaktiga resultat. Många som har fått negativa provsvar har förmodligen ändå burit på smittan.