Har kartlagts av företag med kopplingar till kinesiska underrättelsetjänsten.