I det första förslaget skulle tågen gå utanför Hudiksvall, sen skulle det bli dubbelspår med ett som gick utanför och ett som gick igenom Hudiksvall, sen ändrades det. Här får du turerna bakom Ostkustsbanans dragning som berör Hudiksvall.