Sedan den norska gränsen öppnades för bland annat Värmland förra veckan har det blivit en ökning av svenska turister till vårt kära grannland. För dem som nu har planerat en resa till Norge kan det vara bra att känna till vad som krävs för att ta sig över gränsen.