Tullen hinner inte göra så många kontroller som önskat. Samtidigt diskuteras det att utöka möjligheterna att stoppa stöldgods på väg ut ur landet, något som i dagsläget skulle kräva stora omprioriteringar.