Exakt hur mycket stöldsgods som smugglas ut ur Sverige är det ingen som vet, men tullen gör heller nästan inga kontroller alls i de fordon som lämnar landet.