Stora beslag av bland annat kokain det senaste året tyder på att Helsingborg har blivit en internationell narkotikahamn. För att få bukt på problemet behöver säkerheten stärkas upp, menar Stefan Granath, chef vid Tullverkets kontrollavdelning.