Räddningstjänsterna i länet har det senaste dygnet larmats till flera bränder runt om i länet.