Högskolan i Jönköping går miste om flera miljoner i studentintäkter under coronapandemin. Anledningen är ett minskat intresse från utländska studenter under pandemin.