Under natten mot fredagen låg Uppsala kommuns system för trygghetslarm nere. Det innebar att cirka 3000 äldre och funktionsnedsatta inte kunde larma om hjälp.