Martin Gelin: USA på väg ta ytterligare ett kliv i auktoritär riktning.