En federal domstol låter FBI och justitiedepartementet fritt granska de hemliga dokument som beslagtogs vid husrannsakan vid Mar-a-Lago i augusti.I ett beslut sågar de tre domarna såväl Trumps invändningar som tidigare domares beslut.