Advokat Michael Cohen är kallad till domstol på måndagen för att motivera sitt önskemål om att få tillbaka det omfattande material som FBI beslagtog förra veckan. Bland annat måste han presentera den lista av klienter han påstår sig ha, trots att han tidigare sagt att han bara har en – presidenten.