Verkar ha ändrat uppfattning om Ron DeSantis – som gett upp sin kampanj.