Vita huset i brev: Utredningen är oacceptabel • Har stoppat nyckelvittne i Ukrainaaffären.