President Donald Trump avser att skriva på avtalet om om gränskontroller för att undvika att en ny nedstängning av statsappraten. Det uppger CNN.