Björn af Kleen: Är det nu partiet börjar fjärma sig från presidenten?