Strider mot den amerikanska konstitutionen, slår en domstol fast.