Prishöjning väntas 1 oktober – på sikt kan ny regering få hjälp av EU-kommissionen.