Att människor jobbar på annan ort än där de bor är den största utmaningen när det kommer till att bemanna brandkårens deltidsstationer. Men trots utvecklingen på bostads- och arbetsmarknaden finns inga planer på att avskaffa dem. – Nej absolut inte, det är en mycket kostnadseffektiv verksamhet och ett mycket bra komplement till våra heltidsstationer, säger Tobias Erdsjö på MBR.