Det satsas på solceller i Sverige och runt om i världen. Samtidigt saknar Sverige en konkret plan för vad som ska gälla vid återvinning av solpaneler. Sällsynta metaller och ämnen i panelerna återvinns inte i dag.