En tjänsteman på Örebro kommun larmade om misstänkta ekonomiska brister på Trainstation redan i januari förra året. Det dröjde dock fem månader innan kommundirektör Peter Larsson gav en revisionsbyrå uppdraget att utreda verksamheten. Under tiden fortsatte Örebro kommun att betala fakturor till konsulten bakom verksamheten.