Trots omfattande insatser har Länsstyrelsen i Kalmar inte hittat ett enda exemplar av veronikanätfjärilen, Sveriges mest hotade dagfjäril.