Pastoratet Karlskrona-Aspö beskrivs som en organisation i kris och ett sjunkande förtroende för ledningen pekas återigen ut som ett grundproblem på arbetsplatsen. Trots det vill få ledamöter i kyrkorådet kommentera situationen. – Vi har förtroende för ordföranden och för andra inblandade. Mer kan jag inte säga, säger Sven Siwe (S).