Kommuner väljer att hålla öppet trots Folkhälsomyndighetens avrådan.